Jste zde

Příležitosti

Články zmiňující příležitosti k podnikání.

Tržní výklenky

Tržní výklenky jsou části trhu, ve kterých existuje neuspokojená poptávka – jsou to vlastně „zapomenuté části“. V dnešní éře globalizace a s tím se pojící narůstající konkurence je právě otázka tržních výklenků zároveň i otázkou na to, kam by mohly směřovat malé a střední firmy. Větší propojenost světa totiž neznamená jen více konkurence, ale i příležitostí. A jedněmi z nich jsou právě tržní výklenky.

BOS: Závěr

Tímto dílem končí náš krátký seriál představující strategii modrého oceánu, unikátní přístup k marketingu vytvořený na Harvardu pod vedením dvojice W. Chan Kim a Renée Mauborgne.

BOS: Poptávka

Strategie modrého oceánu nabízí poměrně unikátní přístup k marketingu a to nejen v tom, že se nesnaží s konkurencí bojovat, ale i v tom, že se vyhýbá dnes tak módní segmentaci zákazníků a namísto toho zdůrazňuje snahu zaujmout jejich široké spektrum, což jediné umožňuje dosažení výrazných zisků.

BOS: Rekonstrukce hranic trhu

Strategie modrého oceánu se snaží společnosti nabádat k tomu, aby vystoupily z tvrdě konkurenčního prostředí rudého oceánu, ve kterém se pravděpodobně nachází, a místo toho nalezly svůj modrý oceán, který by jim přinesl významný růst nejen obratů, ale zejména zisků. Z toho je zřejmé, že nejde jen utvořit novou nabídku odlišnou od konkurence, ale je třeba překročit dosavadní vytyčené hranice a přijít s něčím zcela novým.

BOS: Systémový rámec čtyř aktivních opatření

V předchozích článcích jsme si představili základní prvky úspěšné strategie modrého oceánu i její hlavní analytický nástroj – obraz strategie. Nyní přejdeme k samotnému vytváření modrého oceánu, v čemž má napomoci druhý hlavní nástroj strategie modrého oceánu, systémový rámec čtyř aktivních opatření.

Stránky

Subscribe to RSS - Příležitosti