Jste zde

Podnikání

Články k oblasti podnikání.

TRIZ

TRIZ, zkratka pro Teorii řešení inovačních zadání, je inovační metodologií, o které se u nás mnoho neví. A to přestože své kořeny má v bývalém Východním bloku. Právě v Sovětském svazu totiž přišel vynálezce a patentový pracovník Genrich Altshuller při studiu tisíců patentů na opakující se vzorce.

Altshuller měl vynikající analytické schopnosti a paměť – dokázal tak z prý 200 000 prostudovaných patentů postupně odhalit 40 principů, na kterých bylo založeno řešení naprosté většiny patentů.

Paretův princip

Paretův princip, čili v dnešní době velmi oblíbené (a často používané) pravidlo 80-20, je jednoduchým odrazem fungování přírody a dává srozumitelný návod do řady zdánlivě složitých situací.

Tržní výklenky

Tržní výklenky jsou části trhu, ve kterých existuje neuspokojená poptávka – jsou to vlastně „zapomenuté části“. V dnešní éře globalizace a s tím se pojící narůstající konkurence je právě otázka tržních výklenků zároveň i otázkou na to, kam by mohly směřovat malé a střední firmy. Větší propojenost světa totiž neznamená jen více konkurence, ale i příležitostí. A jedněmi z nich jsou právě tržní výklenky.

BOS: Závěr

Tímto dílem končí náš krátký seriál představující strategii modrého oceánu, unikátní přístup k marketingu vytvořený na Harvardu pod vedením dvojice W. Chan Kim a Renée Mauborgne.

BOS: Poptávka

Strategie modrého oceánu nabízí poměrně unikátní přístup k marketingu a to nejen v tom, že se nesnaží s konkurencí bojovat, ale i v tom, že se vyhýbá dnes tak módní segmentaci zákazníků a namísto toho zdůrazňuje snahu zaujmout jejich široké spektrum, což jediné umožňuje dosažení výrazných zisků.

Stránky

Subscribe to RSS - Podnikání