Jste zde

Články

Články o ekonomii, podnikání a světě okolo.

Paretův princip

Paretův princip, čili v dnešní době velmi oblíbené (a často používané) pravidlo 80-20, je jednoduchým odrazem fungování přírody a dává srozumitelný návod do řady zdánlivě složitých situací.

Big Mac Index

Teorie známá jako parita kupní síly (či anglicky Purchasing Power Parity, zkráceně PPP) je jedním z objektivnějších způsobů, jakými lze poměřovat hospodářský výkon různých ekonomik. Zjednodušenou verzi této teorie pak představuje mezi ekonomy dobře známý Bic Mac Index.

Parita kupní síly

Parita kupní síly či anglicky Purchasing Power Parity (PPP) je významnou ekonomickou teorií a technikou používanou zejména v mezinárodním srovnávání peněžních jednotek, tedy měn.

Zákaznické role

Zákaznické či nákupní role jsou marketingovou teorií, která rozlišuje osoby mající určitý vliv na finální rozhodnutí k nákupu. Jejich analýza může přinést překvapivá zjištění a potenciální prostor k růstu společnosti.

Sebenaplňující se proroctví

Předpověď vývoje budoucích událostí není v dnešní době jen oborem věštců, ale i seriózní vědy. Samozřejmě, nikdy nemůže zcela jistě znát budoucnost a i při vytvoření jakési předpovědi je třeba vzít na vědomí určitá omezení - a jedním z nich je jev sebenaplňujícího se proroctví.

Stránky

Subscribe to RSS - Články