Jste zde

Průvodce základy mikroekonomie VIII.: Veřejné statky a společné zdroje

Statky můžeme rozdělovat do čtyř kategorií dle kritérií rivality a vylučitelnosti.

Vylučitelnost – lze člověku zabránit v užívání statku?

Rivalita – sníží využívání jiným člověkem hodnotu pro mě?

Právě statky nevylučitelné jsou tématem tohoto dílu. Je to téma společenské, sociální, ale i velké téma udržitelnosti, protože některé z těchto statků jsou pro lidstvo jako celek zásadní.

Začněme společnými zdroji – to jsou statky, ve kterých nemůžete zabránit jinému v užívání a zároveň čím více jiných lidí je využívá, tím méně hodnotné jsou pro vás (jsou tedy rivalitní). Z celosvětových témat třeba připomeňme nadměrný rybolov a z místního tématu třeba park. Pokud je v parku mnoho lidí, tak v něm nenajdete moc klidu, který tam většina lidí hledá, a ani si pravděpodobně nesednete na lavičku, protože budou všechny plné.

Park

Veřejné statky na druhou stranu rivalitní nejsou, ale i s nimi se pojí řada problémů. Pro veřejné statky je relevantní problém černého pasažéra. V naší zemi je obecná zdravotní péče zdarma, ale zároveň se očekává, že pracující občané přes úhrady pojišťovně či stát v případě nevydělávajících uhradí náklady. Představme si situaci, že nějaký nepojištěný cizinec využije péče a odmítne za ni zaplatit. Náklady pak nese zbytek společnosti.

A v krajním případě, kdy by povinné odvody nebyly, a lidé by jen přislíbili, že zaplatí zpětně, jistě by se mezi námi našlo tolik lidí, že by provoz zdravotnictví byl tolik ztrátový, že by celý systém padl.

V reálném světě je řešením státní regulace, které jednak redukují nadměrné používání společných zdrojů a zároveň brání či alespoň znesnadňují život černým pasažérům.

 

Seriál základy mikroekonomie:

I. díl: Úvod

II. díl: Trh – nabídka a poptávka

III. díl: Specializace

IV. díl: Komparativní a absolutní výhoda

V. díl: Elasticita nabídky a poptávky

VI. díl: Substituty a komplementy

VII. díl: Externality

VIII. díl: Veřejné statky a společné zdroje

IX. díl: Monopol a oligopol