Jste zde

BOS: Systémový rámec čtyř aktivních opatření

V předchozích článcích jsme si představili základní prvky úspěšné strategie modrého oceánu i její hlavní analytický nástroj – obraz strategie. Nyní přejdeme k samotnému vytváření modrého oceánu, v čemž má napomoci druhý hlavní nástroj strategie modrého oceánu, systémový rámec čtyř aktivních opatření.

Pokud jste sestavili obraz strategie pro vaše zvolené odvětví, pravděpodobně jste zjistili, že se jedná o takzvaný rudý oceán (neboli ostře konkurenční prostředí). Nalezli jste také faktory kolem kterých jednotlivé firmy, či lépe řečeno strategické skupiny firem, staví svou nabídku pro zákazníka. A právě ty jsou klíčové pro druhý z nástrojů.

Systémový rámec čtyř aktivních opatření by vás měl motivovat k rekonstrukci nabídky pro zákazníka vytvořením nové hodnotové křivky v rámci obrazu strategie. Klíčem je odpověď na čtveřici otázek:

  • Které z faktorů zcela vyřadit, protože nepřináší zákazníkovi opravdovou hodnotu?
  • Které z faktorů omezit, protože je jejich hodnota pro zákazníka firmami nadhodnocená?
  • Které z faktorů posílit, protože současná nabídka dostatečně nedoceňuje jejich hodnotu pro zákazníka?
  • Které nové faktory vytvořit, aby zvýšily hodnotu produktu pro zákazníka?

Systémový rámec

Po pečlivém promyšlení tohoto rámce by měla vyplynout nová strategie, která zavede vaši společnost do modrého oceánu a zcela obejde vaši konkurenci místo toho, aby s ní bojovala vyčerpávající války.

Taková strategie by podle autorů měla splňovat tři základní rysy. Zaprvé by měla být jasná z hlediska hodnotové křivky v obrazu strategie – co je ceněno a co ne (tedy minimální pohyb investic někde uprostřed). Zadruhé by se měla odlišovat od ostatních křivek, které tvoří již existující strategické skupiny v daném odvětví. No a zatřetí by měla být jednoduše popsatelná několika slovy, což vyjadřuje její jasnost nejen pro zaměstnance, ale i pro zákazníka či další zainteresované subjekty.

A že vytvořit něco zcela nového a přitom lákavého pro zákazníka není jednoduché? To je samozřejmě pravda, ale i tomu se strategie modrého oceánu věnuje a my se na ty nejzákladnější postupy podíváme v následujících článcích, které by vám měly dát alespoň základní představu (podrobněji ji pak můžete konzultovat se samotnou knihou či webovými stránkami).