Jste zde

BOS: Rekonstrukce hranic trhu

Strategie modrého oceánu se snaží společnosti nabádat k tomu, aby vystoupily z tvrdě konkurenčního prostředí rudého oceánu, ve kterém se pravděpodobně nachází, a místo toho nalezly svůj modrý oceán, který by jim přinesl významný růst nejen obratů, ale zejména zisků. Z toho je zřejmé, že nejde jen utvořit novou nabídku odlišnou od konkurence, ale je třeba překročit dosavadní vytyčené hranice a přijít s něčím zcela novým.

Vodítkem pro tvorbu modrého oceánu jsou základní dva nástroje strategie modrého oceánu, které byly představeny v předchozích článcích – obraz strategie a systémový rámec čtyř aktivních opatření. Tyto nástroje samotné vám však nenapoví, kde onen modrý oceán hledat, ale pouze jak ho popsat a vylepšit. K nalezení vaší unikátní nabídky slouží jiný nástroj, systémový rámec šesti cest.

Nová strategie v letecké dopravě

Co takhle uniknout sevření dvou strategických skupin v letecké dopravě? A nabízet balíček letenek pro cestovatele, kteří si za měsíc chtějí obletět všechna zajímavá místa Evropy?

Systémový rámec šesti cest popisuje způsoby, jakými se k modrému oceánu dobrat. Na následujících řádcích si je lehce popíšeme. Pokud budete chtít podrobnější vysvětlení a případové studie využití jednotlivých cest, pak opět doporučuji podívat se přímo do knihy Strategie modrého oceánu, která je probírá více než obsáhle.

  1. Rozhlédnutí se přes alternativní odvětví – sledujte faktory, které nutí zákazníky rozmýšlet se mezi alternativními odvětvími (jít na fotbal nebo do kina?).
  2. Rozhlédnutí se přes strategické skupiny v rámci jednotlivých odvětví – kvůli jakým faktorům zákazníci vybírají nabídky společností z jiných strategických skupin?
  3. Rozhlédnutí přes řetězec zákazníků – je určitá zákaznická role (nákupčí, rozhodující, uživatel,…), na kterou se vaše odvětví zejména soustředí? Pomohla by její změna k vytvoření modrého oceánu?
  4. Rozhlédnutí přes nabídky doplňkových výrobků a služeb – existuje nějaký další produkt, který doplňuje vaši nabídku a spoluvytváří konečnou hodnotu pro zákazníka (jako například u automobilu spolehlivý servis)?
  5. Rozhlédnutí přes funkční či emoční výzvy adresované zákazníkům – odvětví se obvykle soustředí na emoční či funkční apel na zákazníka, pomohlo by soustředění se na druhé (jako činí Apple u počítačů)?
  6. Rozhlédnutí napříč časem – je na obzoru nějaký trend, který by mohl přinést výraznou změnu do stávajícího stavu odvětví?

To je krátké nahlédnutí do jedné z nejzajímavějších částí strategie modrého oceánu. Tato část jistě najde uplatnění i v případě, že se přímo nepokoušíte strategii modrého oceánu následovat. Může totiž přinést řadu námětů pro vývoj vaší nabídky.