Jste zde

BOS: Představení

Strategie modrého oceánu je alternativním přístupem k marketingu, který se výrazně odlišuje od klasického Porteriánského uchopení tohoto tématu. Na rozdíl od něj nevybízí k rozhodnutí se mezi nízkou cenou a diverzifikací, což jsou dvě základní marketingové strategie dle Michaela E. Portera, ale naopak tyto zdánlivě zcela odlišné přístupy spojuje.

Strategie modrého oceánu, vytvořená na Harvardské univerzitě dvojicí W. Chan Kim a Renée Mauborgne, motivuje firmy k nesoupeření ve stávajícím konkurenčním prostředí (tzv. rudém oceánu), ale k tomu, aby si nalezly svůj nový, vlastní tržní prostor tím, že svou konkurenci obejdou a přinesou svému zákazníkovi zcela novou nabídku.

Tato nabídka má být zároveň odlišná od konkurence (tj. diverzifikovaná) a s dostatečně lákavou cenou, aby zaujala široké masy zájemců. Tento modrý oceán neznamená nějaký tržní výklenek, ale zcela nový a velký trh.

Rudý oceán - Brendel (Creative Commons)

Zapadá slunce nad vaším podnikáním, které se topí v rudém oceánu tvrdé konkurence? - obrázek Brendel (licence Creative Commons)

K práci s touto strategií nabízejí Kim a Mauborgne řadu nástrojů a vodítek. Některé z těch nejzásadnějších budou představeny v následujících článcích. Další můžete nalézt na oficiálních stránkách strategie modrého oceánu či přímo ve stejnojmenné knize, která patří do takřka povinné četby každého podnikatele či člověka pracujícího v marketingu.

Kniha Strategie modrého oceánu (v originále Blue Ocean Strategy) je napsána velmi srozumitelně, jednoduše a v logickém sousledu, takže je velmi přístupná širokému publiku. Správné pochopení navíc výborně doplňují četné případové studie, na kterých můžete sledovat, jak firmy uváděly ten který krok v praxi. Rozhodně ji tedy nelze než doporučit!

Pokud však stále přemýšlíte, zda je toto téma pro vás, tak pokračujte do další dílů naší malé série o strategii modrého oceánu, ve které budou vysvětleny její základní prvky. Příjemné počtení a mnoho inspirace.