Nový ekonomický web od nás!

Burzovní investor

 

Připravili jsme pro Vás nový ekonomický web - tentokrát zaměřený na začínající investory na burze. Web Burzovní investor Vám dá základní rady do vašich investičních začátků. Nezávisle a prakticky, věříme že budou informace obsažené na webu pro čtenáře opravdu užitečné a ukáží jim, že investování může být zábava. A také, že není nutné jej svěřovat do rukou "finančních poradců".

BOS: Rekonstrukce hranic trhu

Strategie modrého oceánu se snaží společnosti nabádat k tomu, aby vystoupily z tvrdě konkurenčního prostředí rudého oceánu, ve kterém se pravděpodobně nachází, a místo toho nalezly svůj modrý oceán, který by jim přinesl významný růst nejen obratů, ale zejména zisků. Z toho je zřejmé, že nejde jen utvořit novou nabídku odlišnou od konkurence, ale je třeba překročit dosavadní vytyčené hranice a přijít s něčím zcela novým.

BOS: Systémový rámec čtyř aktivních opatření

V předchozích článcích jsme si představili základní prvky úspěšné strategie modrého oceánu i její hlavní analytický nástroj – obraz strategie. Nyní přejdeme k samotnému vytváření modrého oceánu, v čemž má napomoci druhý hlavní nástroj strategie modrého oceánu, systémový rámec čtyř aktivních opatření.

BOS: Obraz strategie

Základním analytickým nástrojem strategie modrého oceánu je obraz strategie (v originále strategy canvas) – což je grafické vyjádření konkurenčního prostředí a vaší firmy v daném odvětví. Kolem tohoto nástroje se točí celá strategie modrého oceánu, protože obraz strategie je skvěle popisný a jednoduchý zároveň.

BOS: Představení

Strategie modrého oceánu je alternativním přístupem k marketingu, který se výrazně odlišuje od klasického Porteriánského uchopení tohoto tématu. Na rozdíl od něj nevybízí k rozhodnutí se mezi nízkou cenou a diverzifikací, což jsou dvě základní marketingové strategie dle Michaela E. Portera, ale naopak tyto zdánlivě zcela odlišné přístupy spojuje.

Oeconomia.info je zpět

O změnách, které proběhly na Oeconomia.info a o dalších směřování tohoto webu.

Stránky

Subscribe to Oeconomia.info RSS