Nový ekonomický web od nás!

Burzovní investor

 

Připravili jsme pro Vás nový ekonomický web - tentokrát zaměřený na začínající investory na burze. Web Burzovní investor Vám dá základní rady do vašich investičních začátků. Nezávisle a prakticky, věříme že budou informace obsažené na webu pro čtenáře opravdu užitečné a ukáží jim, že investování může být zábava. A také, že není nutné jej svěřovat do rukou "finančních poradců".

Průvodce základy mikroekonomie VIII.: Veřejné statky a společné zdroje

Statky můžeme rozdělovat do čtyř kategorií dle kritérií rivality a vylučitelnosti.

Vylučitelnost – lze člověku zabránit v užívání statku?

Rivalita – sníží využívání jiným člověkem hodnotu pro mě?

Právě statky nevylučitelné jsou tématem tohoto dílu. Je to téma společenské, sociální, ale i velké téma udržitelnosti, protože některé z těchto statků jsou pro lidstvo jako celek zásadní.

Průvodce základy mikroekonomie VII.: Externality

Bydlíte vedle továrny/magistrály, která vám do oken chrlí zplodiny? Máte sad, který opilují včely od souseda? Radíte svým starším příbuzným s počítačem? Vrtá váš soused v domě rád do zdi?

To všechno jsou externality, vliv našich činností na prospěch (blahobyt) jiného člověka  - a naopak. Některé jsou příjemné a některé nás mohou pěkně štvát – externality tedy dělíme na pozitivní a negativní.

Průvodce základy mikroekonomie VI.: Substituty a komplementy

V této části vstupují do hry i jiné statky než naše banány. Jsou to jejich substituty a komplementy. O co jde?

Možná už z názvu tušíte, substituty jsou statky nahrazující banány, komplementy jsou ty doplňující. Substitutem může být jiné ovoce, komplementem pak třeba čokoláda – pro ty z vás, kteří mají rádi banány v čokoládě.

Čím větší výběr substitutů, tím méně se na vás možná jako prodejce dostane. Ale čím více se ve vedlejším stánku prodá komplementární čokolády, tím více lidí se u vás možná staví.

Průvodce základy mikroekonomie V.: Elasticita nabídky a poptávky

Jistě si říkáte – ale lidé mají různou citlivost na nakoupení či prodané zboží. A některé výrobky mají mnohem větší propad prodejů po prodeji prvního kusu než jiné. Na tuto otázku odpovídá elasticita.

Elasticita je zmiňovanou citlivostí na poptávané či nabízené množství. Elasticita poptávky po rohlících je určitě jiná než po banánech. Za čtyři rohlíky budete chtít zaplatit za kus skoro stejně jako za první. Ale čtyři banány? To už se mnohým přejí natolik, že už by je nechtěli ani zadarmo.

TRIZ

TRIZ, zkratka pro Teorii řešení inovačních zadání, je inovační metodologií, o které se u nás mnoho neví. A to přestože své kořeny má v bývalém Východním bloku. Právě v Sovětském svazu totiž přišel vynálezce a patentový pracovník Genrich Altshuller při studiu tisíců patentů na opakující se vzorce.

Altshuller měl vynikající analytické schopnosti a paměť – dokázal tak z prý 200 000 prostudovaných patentů postupně odhalit 40 principů, na kterých bylo založeno řešení naprosté většiny patentů.

Stránky

Subscribe to Oeconomia.info RSS